Odstúpenie od zmluvy

Tovar zakúpený v našom eshope môžete do 14 dní vrátiť bez udania dôvodu. 

Na ktorý tovar sa nevzťahuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu?

  1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
  2. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
  3. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze.
  4. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. depilátory, holiace strojčeky).
  5. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  6. predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.
  7. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
  8. Lieky a ostatné prípravky určené na užívanie a tovar osobnej hygieny sú klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto musí byť tento druh tovaru v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

V prípade, že ste podnikateľom, tzn. právnickou osobou či osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, zákonná možnosť Odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní od nákupu sa na vás nevzťahuje.

Reklamovaný tovar spolu s vyplneným formulárom odstúpenie od zmluvy.pdf zašlite na adresu: Horná 1, 831 52 Bratislava

Tovar neposielajte na dobierku nebude prevzatý. Pošlite ho doporučene, inak nemáte doklad o odoslaní a balík sa tak môže stratiť.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na

tel. +421 940 567 257 alebo mailom na japanfood.sk@gmail.com